Rema Px400

Rema Px400

Przechył piły tarczowej 0÷46 °
Moc silnika głównego 6 kW
Prędkość obrotowa wrzeciona głównego 4000 obr./min.
Średnica końcówki wrzeciona głównego⌀ 30 mm
Średnica piły głównej⌀ 300÷350 mm
Średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego⌀ 125 mm
Moc silnika wrzecionka podcinającego 0,75 kW
Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego 8500 obr./min.
Średnica końcówki wrzecionka podcinającego⌀ 20 mm
Max. odległość liniału wzdłużnego od piły 1290 mm
Szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym 103÷2500 mm
Dane techniczno-eksploatacyjne 
dla piły ⌀300 0÷90 mm
dla piły ⌀350 5÷115 mm
dla piły ⌀400 30÷130 mm
Dane techniczno-eksploatacyjne 
dla piły ⌀300 0÷60 mm
dla piły ⌀350 3,5÷80 mm
dla piły ⌀400 21,5÷98 mm
Dane techniczno-eksploatacyjne 
z listwą ustawioną z przodu stolika 972 mm
z listwą ustawioną z tyłu stolika 735 mm
Dane techniczno-eksploatacyjne 
z listwą ustawioną z przodu stolika 460 mm
z listwą ustawioną z tyłu stolika 1250 mm
Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego dolnego⌀ 125 mm
Średnica zewnętrzna odciągu trocin - osłony górnej⌀ 80 mm
Zapotrzebowanie powietrza (w układzie odpylania dolnym) 1000 m3/h
Zapotrzebowanie powietrza osłony górnej 250 m3/h
Masa 600 kg